Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Кәсіпорын экономикасы, кәсіпорын қаржысы, экономикалық талдау, қаржылық менеджмент

Банктік тәуекел-менеджмент: теория, тәжірибе, басқару («Форте Банк» АҚ мысалында)

Кіріспе 7

1 Әдебиеттерге шолу 9

2 Зерттеу әдіснамасы  13

3 «Форте Банк» АҚ-ғы тәуекелдерді басқару үрдісіне талдау             16

3.1 «Форте Банк» АҚ-ң банктік қызметіне сипаттама               16

3.2 «Форте Банк» АҚ-ғы банктік тәуекелдерді басқару саясаты         23

3.3 Банктік тәуекел-менеджмент жүйесіне әсер етуші факторларға талдау               28

3.4 Алынған нәтижелер интерпретациясы    35

4 Банктік тәуекел-менеджмент жүйесін басқаруды жетілдіру бағыттары    37

Қорытынды      42

Пайдаланған әдебиеттер тізімі             44

Қосымшалар   45

Жұмыстың көлемі: 45 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2015