Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Баға қалыптастыру сферасында кәсіпорын саясаты

АНЫҚТАМАЛАР 4

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 5КІРІСПЕ 6

1 ӨНІМГЕ БАҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 8

1.1 Экономикалық санаты ретінде бағаның мәні және функциялары 8

1.2 Кәсіпорынның баға қалыптас‬тыру саясатының бас‬ты мәселелері және с‬тратегиялары 14

1.3 ҚР ет және ет өндіру нарығының даму барысы мен мәселелері 27

2 «АС‬ТАНА АГРОПРОДУКТ» ЖШС-НІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ЖӘНЕ ӨНІМДЕРГЕ БАҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ САЯСАТЫНА ТАЛДАУ 32

2.1 Кәсіпорынның жалпы өндіріс‬тік қызметіне сипаттама 32

2.2 Кәсіпорынның ресурс‬тық әлеуеті және оның пайдалану тиімділігі 40

2.3 Ет өнімдері ас‬сортиментінің өзіндік құнына талдау 47

2.4 Ет өнімдеріне баға қалыптас‬тыру ерекшеліктері 52

2.5 Кәсіпорынның қаржылық нәтижесі және қаржылық жағдайы 55

3 «АС‬ТАНА АГРОПРОДУКТ» ЖШС-НІҢ ӨНІМДЕРІНІҢ БАҒА САЯСАТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ 60

3.1 Кәсіпорындағы баға саясатын қалыптас‬тырудағы өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары 60

3.2 Кәсіпорындағы баға саясатын қалыптас‬тырудағы тиімділігін арттыру бойынша ұсыныс‬тар 65

ҚОРЫТЫНДЫ 76

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 79

ҚОСЫМШАЛАР 81 

Жұмыстың көлемі: 81 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2014