Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Білім беру экономиканың бәсекеге қабілеттілік факторы ретінде

КІРІСПЕ.....................................................................................................................3

1 БІЛІМ БЕРУ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Білім беру – әлуметтік институт ретінде...........................................................6

1.2 Білім беру – адам дамуының маңызды факторы ретінде................................12

1.3 Ұлттық экономиканың бәсекелестік артықшылықтарын қалыптастырудағы білім берудің маңыздылығы.....................................................................................16

2 БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

2.1 Білім беру саласының заңнамалық базасының негіздерін талдау..................21

2.2 Қазақстан Республикасындағы ЖОО-ғы сапа менеджментінің жүйесі.........27

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫН ЖАҢАШЫЛДАНДЫРУ БАҒЫТТАРЫ

3.1 Отандық білім беру жүйесінің қазіргі жағдайы...............................................33

3.2 Білім берудегі инновациялар..............................................................................37

3.3 Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің білім беруді жаңашылдандыру стратегиясы................................................................................48

ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................................59

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................................61

Жұмыстың көлемі: 62 бет

Бағасы: 5000 тг

 

Жыл: 
2009