Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Кәсіпорын экономикасы, кәсіпорын қаржысы, экономикалық талдау, қаржылық менеджмент

Дебиторлық және кредиторлық берешектердің есебін ұйымдастыру және олардың қаржылық есептілікте көрініс табуы

1 КІРІСПЕ. 4

 

2. ЖОБАНЫ СИПАТТАУ.. 6

2.1 «KBS Engineering» ЖШС сипаттау. 6

2.2 Проблемаларды сипаттау. 10

2.3 Жобаның мақсаты.. 12

 

3. КӘСІПОРЫННЫҢ ДЕБИТОРЛЫҚ ЖӘНЕ КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕГІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 16

3.1 Әдістеме. Кәсіпорынның дебиторлық және кредиторлық берешегін басқарудың теориялық аспектілері 16

3.1.1  Зерттеу жоспары. Дебиторлық берешектің мәні 16

3.1.2 Зерттеу жоспары. Кредиторлық берешектің мәні 23

3.2 Мәлімет көздері 28

 

4. КОНСАЛТИНГТІК ШЕШІМ.. 31

4.1«KBS Engineering» ЖШС-нің дебиторлық берешегін есепке алу және құжаттық ресімдеу. 31

4.2 «KBS Engineering» ЖШС кредиторлық берешекті есепке алу тәртібі 37

4.3 Ұйымның дебиторлық және кредиторлық берешектерін талдау. 46

Көрсеткіштер. 47

4.4 Ұйымның дебиторлық және кредиторлық берешектерін басқару саясатын жетілдіру бағыттары.. 50

 

5. ҚОРЫТЫНДЫЛАР МЕН ҰСЫНЫСТАР. 56

 

ӘДЕБИЕТТЕР МЕН КӨЗДЕРІ 59

 

ҚОСЫМШАЛАР. 61

Жұмыс беті: 61
Жұмыс бағасы:15000

Жыл: 
2020