Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Педагогика, дефектология

Жалпы білім беру мектепте интеллектісінде бұзылысы бар балаларды интегративті оқыту

КІРІСПЕ

1 ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРМЕН ӘР ТҮРЛІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСЫНЫҢ АНАЛИЗІ
1.1 Мұмкіндігі шектеулі балаларға арналған білім беру жүйелері тарихи дамуының ғылыми-теориялық негіздері.
1.2 Интеграция арнайы білім беру жүйсенің жүргізүші тенденция ретінде.

2 МОДЕЛДІК ЖОБАНЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ АЙМАҚТЫҚ АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Жамбыл облысындағы арнайы білім берудің дамуына жалпы сипаттама
2.2 Бағдарламаның мазмұны мен құрылымы
2.3 Интеграциялық оқыту мектеп-комплексінің білім беру кеңістігін әлеуметтік ұймдастыру

3 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕРЕКШЕ БІЛІМДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРҒА ТҮЗЕТУ КӨМЕКТІҢ МОДЕЛІН ТӘЖІРИБЕЛІК- ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ТҮРДЕ ТЕКСЕРУ
3.1 Жобаны тәжірибеде жүзеге асыру бойынша эксперименталды жұмысын ұйымдастыру
3.2 Моделді тәжірибе жүзінде қолданудың маңыздылығын тексеру

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША

Жұмыстың көлемі: 70 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012