Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Магистрлік диссератция

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Компаниядағы қаржылық жоспарлау және бюджеттеу на примере "Халықаралық мектебі НұрОрда"

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 3

КІРІСПЕ 4

1 ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БЮДЖЕТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 8

1.1 Қаржылық жоспарлау мен бюджеттеу: өзара байланысы, мақсаттары мен тапсырмалары 8

1.2 Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау мен бюджеттеу үрдісін басқару 16

1.3 Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау мен бюджеттеудің шетел тәжірибесі 28

2 «НҰРОРДА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕКТЕБІ МЕКЕМЕСІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ 38

2.1 «НұрОрда» Халықаралық мектебі Мекемесінің қаржылық жағдайын талдау 38

2.2 Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың негізгі тапсырмаларын шешудің сипаттамасы мен талдауы 47

2.3 «НұрОрда» Халықаралық мектебі Мекемесіндегі бюджеттеу жүйесінің құрылуын талдау 71

3 «НҰРОРДА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕКТЕБІ МЕКЕМЕСІНДЕГІ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН БЮДЖЕТТЕУДІ ЖЕТІЛДІРУ 80

3.1 Бюджетті құру, орындалуын талдау, түзету және бюджетті бақылауды жетілдірудің негізгі бағыттары 80

3.2 Кәсіпорындағы қаржылық жоспарлау мен бюджеттеуді жетілдіруге ұсыныстар жасау 91

ҚОРЫТЫНДЫ 104

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 106
Жұмыстың көлемі: 106 бет
Бағасы: 30000

Жыл: 
2014