Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Қаржы, салық және салық салу, банк ісі, ақша несие және қаржы

Кәсіпорындағы қарыз капиталын тарту саясаты

КІРІСПЕ 4

1 КӘСІПОРЫН КАПИТАЛЫ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Кәсіпорынның қаржылық іс-әрекетінде капитал экономикалық категориясы пайда болуы 6
1.2 Кәсіпорын капиталы құрылу көздері және атқаратын міндеттері 10
1.3 Кәсіпорынның айналым қаражаттарын қарыз капиталымен толықтыру тәртібі 15

2 КӘСІПОРЫНҒА ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫ ТАРТЫЛУЫ ТИІМДІЛІГІН ТАЛДАУ («ВАСИЛЕК» ЖШС ҮЛГІСІНДЕ) 19
2.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайына баға беру 19
2.2 Кәсіпорынның қарыз капиталының құрамы мен құрылымын талдау 31
2.3 Кәсіпорын қызметіне банк несиелерін тарту 37

3 ҚАРЫЗ ҚАПИТАЛЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТЕТІГІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 48
3.1 Кәсіпорын бағалы қағаздарын эмиссияға шығару жолымен қарыз капиталын тарту 48
3.2 Кәсіпорынның қарыз капиталы тиімділігін қаржылық леверидж көрсеткіші арқылы анықтау 50

ҚОРЫТЫНДЫ 56

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 60

ҚОСЫМША А 2012 ЖЫЛҒЫ « 01 » ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША
ПАЙДА МЕН ЗИЯНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП 62

ҚОСЫМША Ә 2011 ЖЫЛҒЫ « 01 » ҚАҢТАРДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША
ПАЙДА МЕН ЗИЯНДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП 63

ҚОСЫМША Б 2011 ЖЫЛДЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ 64

ҚОСЫМША В 2010 ЖЫЛДЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ 66

Жұмыс көлемі: 66 бет
Бағасы: 12000 тг.

Жыл: 
2013