Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Кәсіпорын экономикасы, кәсіпорын қаржысы, экономикалық талдау, қаржылық менеджмент

Кәсіпорында кадрлардың біліктілігін арттыруды басқару (кәсіпорын мысалында)

КІРІСПЕ               6

1 КАДРЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 12

1.1 Персоналдың біліктілігін арттыру: мәні мен мазмұны      12

1.2 Біліктілікті арттырудың негізгі нысандары               17

1.3 Кадрлардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру, әдіс-тәсілдері мен дайындау модельдері   22

2 «ШҚО ӘКІМДІГІ» АППАРАТЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ         29

2.1. «ШҚО әкімдігі» аппаратының құрылымы, негізгі көрсеткіштері мен қызмет ерекшеліктері    29

2.2. «ШҚО әкімдігі» аппаратының кадрлық саясатын талдау               41

2.3. Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыруын басқаруын талдау           49

3 «ШҚО ӘКІМДІГІ» АППАРАТЫНЫҢ ПЕРСОНАЛДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР 54

3.1 Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыруды басқару бойынша ұсыныстар     54

3.2 Кадрлар біліктілігін арттыру мәселелері мен оларды шешу жолдары    63

ҚОРЫТЫНДЫ   68

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   70

ҚОСЫМШАЛАР              72

Жұмыстың көлемі: 72 бет
Бағасы: 15000

Жыл: 
2015