Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Кәсіпорында кәсіпкерлік тәуекелді төмендету

Кіріспе                                                                                                                     9

 1 Кәсіпорындағы кәсіпкерлік тәуекелді басқарудың тиімді

технологиясының теориялық аспектісі                                                              11

1.1 Кәсіпорындағы кәсіпкерлік тәуекелдің мәні мен мазмұны.............................11

1.2 Өндірістік  кәсіпорынның тәуекел көзі мен факторлары……………………15

1.3 Шаруашылық тәуекелкөрсеткіштері және оны  басқару әдістері…………..20

 2 Кәсіпорындағы кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелді талдау                          28           

2.1 Оңтүстік Қазақстан облысындағы  кәсіпкерліктің дамуынталдау              28

2.2 «Корпорация Атамекен» ЖШС-нің экономикалық қызметін талдау............37

2.3  Кәсіпорынның іс-әрекетін дамыту үшін ОҚО ауыл шаруашылық

саласының аймақтық ерекшеліктерін талдау.........................................................42

       3 ОҚО кәсіпкерлік тәуекелді басқарудың тиімді технологиясын ұйымдастырушылықты қамсыздандыру………………………………………….53

3.1 Қазақстандағы кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мәселелері

мен келешекте даму бағыттары...............................................................................53

3.2 Кәсіпорында кәсіпкерлік тәуекелді төмендетудің бизнес жоспары ..............61

 Қорытынды.................................................................................................................71

Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................................73

 Жұмыстың көлемі: 70 бет

Бағасы: 5000 тг

 

 

Жыл: 
2012