Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Кәсіпорын экономикасы, кәсіпорын қаржысы, экономикалық талдау, қаржылық менеджмент

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы және оны бағалау әдістері

КІРІСПЕ 4

1 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Кәсіпорын қаржысының экономикалық мәні 6
1.2 Кәсіпорын қаржысын талдаудың қажеттілігі 9
1.3 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың міндеттемелері 11
1.4 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау әдістері 15

2.КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ («КУРЦАЕВ-2 ЖШС» НЕГІЗІНДЕ) 20
2.1 Кәсіпорын қызметін сипаттау 20
2.2 Балансқа шолу және оның өтімділігін бағалау 22
2.3 Кәсіпорын мүлкін талдау 29
2.4 Кәсіпорын қаражат көздеріне сипаттама беру 33
2.5 Кәсіпорын активтерінің қызмет белсенділігін және рентабельділігін талдау 37

3 КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 43
3.1 Кәсіпорынның қызметтік белсенділігін жоғарылату бойынша ұсыныстар 43
3.2 Кәсіпорын төлемқабілеттілігін және несиеқабілеттілігін нығайту үшін қарыздық қаражатты жұмылдыру бойынша іс-шараларды әзірлеу 46
3.2. Кәсіпорынның табыстылығын арттыру жолдары 53

ҚОРЫТЫНДЫ 57

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 60

ҚОСЫМША А 2011 жылғы « 01 » қаңтардағы жағдай бойынша 62
пайда мен зияндар туралы есеп 62
ҚОСЫМША Ә 2010 жылғы « 01 » қаңтардағы жағдай бойынша 63
пайда мен зияндар туралы есеп 63
ҚОСЫМША Б 2010 жылдың бухгалтерлік балансы 64
ҚОСЫМША В 2009 жылдың бухгалтерлік балансы 66

Жұмыс көлемі: 66 бет
Бағасы: 10000 тг

Жыл: 
2011