Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Кәсіпорын жұмысшыларын материалдық ынталандыру мен еңбекақыны жетілдіру

Анықтамалар 4

Белгілер мен қысқартулар 4

Кіріспе 5

1 Еңбекті ынталандырудың және еңбекақының теориялық аспектілері 8

1.1 Еңбекті материалдық ынталандырудың және еңбекақы төлеудің мәні 8

1.2 Еңбекті материалдық ынталандыру жүйесі мен нысаны 17

1.3 Кәсіпорында еңбекақы төлеуді ұйымдастыру 21

2 «Техсервиском» ЖШС еңбекті ынталандырудың және еңбекақы төлеудің ұйымдастырылуын талдау 35

2.1 «Техсервиском» ЖШС қызметіне қысқаша сипаттамасы 35

2.2 Персоналды материалды ынталандырудың нысандары мен әдістерін талдау 47

2.3 «Техсервиском» ЖШС ынталандыру жүйесінің тиімділігін бағалау 62

3 Кәсіпорындағы ынталандыру жүйесінің және еңбекақы төлеудің негізгі бағыттарын жетілдіру 69

3.1 Еңбекті ынталандыру жүйесін жетілдіру 69

3.2 Жұмысшылардың еңбегін материалдық ынталандыруды жетілдірудің негізгі бағыттары 78

Қорытынды 86

Қолданылған әдебиеттер тізімі 88

Жұмыстың көлемі: 88 бет
Бағасы: 20000

Жыл: 
2014