Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Магистрлік диссератция

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік Қазақстандағы бизнес пен үкіметтің өзара әрекеттесу нысаны ретінде

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР. 3

АНЫҚТАМАЛАР. 4

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР. 5

КІРІСПЕ.. 6

 1 МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК ӘРІПТЕСТІК БИЛІК ПЕН БИЗНЕСТІҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 9

1.1 Бизнес пен үкіметтің өзара әрекеттесу нысанының мәні, түсінігі 9

1.2 Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік бизнес пен үкіметтің өзара әрекеттесу құралы ретінде: нысаны, үлгілері және әдістері 15

1.3 Бизнес пен үкіметтің өзара әрекеттесу нысандарының шетелдік тәжірибесі 25

 2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БИЗНЕС ПЕН ҮКІМЕТТІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ НЫСАНЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ... 36

2.1 Қазақстан Республикасы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде бизнес пен үкіметтің өзара әрекеттесуінің дамуын талдау. 36

2.2 Қазақстан Республикасы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік бизнес пен үкіметтің өзара әрекеттесу тетігінің тиімділігі 39

2.3 Қазақстан Республикасы мемлекеттік жеке-меншік әріптестік бизнес пен үкіметтің өзара әрекеттесуінің бағыттары және мәселесі 43

 3 ҚАЗАҚСТАНДА БИЗНЕС ПЕН ҮКІМЕТТІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІН ҚҰРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК ӘРІПТЕСТІКТІҢ МОДЕЛІ 49

3.1 Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті мемлекеттік басқару жүйесіндегі мәселелер  49

3.2 Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктерін дамытуға әсер ететін факторларды бағалау әдістемесін жетілдіру. 68

3.3 Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік әріптестік моделін іске асыру. 71

 ҚОРЫТЫНДЫ... 75

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 77

 Жұмыс беті: 80
Жұмыс бағасы: 25000 тг

Жыл: 
2021