Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Менеджмент, маркетинг, стратегиялық жоспарлау

Университет жүйесінде білімдендіру менеджерлерін даярлау

Кіріспе...................................................................................................................3

1. Жоғары оқу орындарында басқару қызметіне мектеп менеджерлерін
даярлаудың педагогикалық-психологиялық негіздері..............................10
1.1 Білім беру менеджерлерін даярлау педагогикалық білім сапасын
көтеру факторы ретінде...............................................................................10
1.2 Білім беру менеджерлерін шетелдік және отандық мектептерде
дайындау тәжірибе негіздері.......................................................................19
1.3. Білім беру менеджерлерін шетелдік және отандық мектептерде даярлау
тәжірибесі мен концептуалды негізі………………………....................…30

2. Университет жүйесінде білімдендіру менеджерлерін даярлау
2.1 Қазіргі кездегі білім беру менеджерлерінің құрылымдық үлгісі
(моделі).........................................................................................................41
2.2 Болашақ мектеп менеджерлерін даярлау жүйесіне компетенттік
тұрғыдан келу................................................................................................44
2.3 Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарының нәтижелері........................53
Қорытынды...........................................................................................................60
Әдебиеттер тізімі..................................................................................................61
Қосымшалар..........................................................................................................65

Жұмыстың көлемі: 67 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2011