Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Қазақстан Республикасындағы биржа нарығын ұйымдастыру және дамыту

КІРІСПЕ

 1.    БИРЖА  НАРЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

1.1. Биржа нарығы – бағалы қағаздар нарығының құрамдас бөлігі ретінде

1.2.  Қаржы жүйесіндегі қор биржасының экономикалық маңызы

1.3. Биржа нарығының қатысушылары және олардың қызмет ету ерекшеліктері.

 2. БИРЖА НАРЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІНЕ ТАЛДАУ

2.1. Қазақстан Республикасында биржа нарығын ұйымдастыру мен реттеуді жүзеге асырудағы іс-шаралар

2.2. Қазақстандағы биржа нарығының қызмет ету  тиімділігіне экономикалық-математикалық  талдау.

2.3. Биржа нарығының қызмет етуінің шет ел тәжірибесі

 3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БИРЖА НАРЫҒЫН ДАМЫТУ   МӘСЕЛЕЛЕРІ

3.1. Қазақстандағы биржа нарығының ақпараттық инфрақұрылымын дамытудың негізгі бағыттары

3.2. Биржа нарығының экономиканың нақты секторын дамытуға тигізетін әсері және оның тиімділігін арттыру жолдары

 Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер

Жұмыстың көлемі: 70 бет

Бағасы: 7000 тг

 

Жыл: 
2014