Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Магистрлік диссератция

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Қазақстан Республикасындағы тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының дамуы мен қалыптасуы

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР. 4

 

АНЫҚТАМАЛАР. 5

 

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР. 6

 

КІРІСПЕ. 7

 

1. ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 10

1.1 Тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының қалыптасуының теоретикалық аспектілері 10

1.2 Тұрғын үй және коммерциялық ғимараттарды салудың тиімділігін бағалаудың әдістемелік ерекшеліктері 14

1.3 Жылжымайтын мүлік нарығының қызмет етуінің шетелдік тәжірибесі 19

 

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙ ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫН ТАЛДАУ.. 24

2.1 Қазақстандағы тұрғын үй секторының қазіргі жағдайы және дамуы.. 24

2.2 Коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығын талдау. 32

2.3 Астана қаласының тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының қалыптасуы мен дамуын экономикалық бағалау. 36

 

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙ ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ.. 41

3.1 Тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз етудің құқықтық аспектілері және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының дамуы.. 41

Бағдарлама төрт кезеңде іске асырылады.. 46

3.2 Астана қаласының тұрғын үй қорын кеңейтудің тиімділігі 47

3.3 Коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының бағдарламалық-мақсаттық тәсілі 50

 

ҚОРЫТЫНДЫ.. 53

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 57

 

ҚОСЫМША.. 59

Жыл: 
2018