Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Қазақстан Республикасы аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму тенденциясы

КІРІСПЕ .................................................................................................. 3

ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ …………………………
1.1Әкімшілік-аумақтық құрылымның мәні және түсінігі …………..
1.2 Аймақтарды басқарудың әдістері ..................................................
1.3 Аймақтық басқарудың ұйымдастырушылық
негіздері…………..............................................................................
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫН ТАЛДАУ…………………………………………………………………
2.1 Республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы
аймақтардың рөлі мен орнын талдау……………………………...
2.2 Аймақтарды басқару негізінде бәсекеге қабілеттілігін арттыру
мәселелері…………………………………………………………....
2.3 Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық даму жағдайын
талдау...................................................................................................

АЙМАҚТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ БАҒЫТТАРЫ…………..
3.1 Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқарудың
шетелдік тәжірибесін Қазақстан жағдайында пайдалану
мәселелері............................................................................................
3.2 Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеуді жетілдіру
жолдары…….......................................................................................
3.3 Аймақтардың даму тиімділігін арттыру бойынша
ұсыныстар............................................................................................

ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ....................................

Жұмыстың көлемі: 78

Бағасы: 5000 тг

Жыл: 
2011