Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Магистрлік диссератция

Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Қазақстан ұлттық инновациялық жүйесі мәселелері және даму перспективалары

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.......................................................................

4

 

 

АНЫҚТАМАЛАР..............................................................................................

5

 

 

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР...........................................................

6

 

 

КІРІСПЕ...............................................................................................................

7

 

 

1. ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ҮЛГІЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

 

10

1.1 Әлемдік экономикалық ғылымдағы ұлттық инновациялық жүйе тұжырымдамасының эволюциясы.....................................................................

 

10

1.2 Ұлттық инновациялық жүйелердің үлгілері............................................

15

1.3 Ұлттық инновациялық жүйенің нәтижелігін бағалауға теориялық әдістеме............................................................................................................

 

23

 

 

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ........................................................................................

 

30

2.1 Қазақстандық ұлттық инновацияның қалыптасу кезеңдері.....................

30

2.2 Инновациялық қызметтің негізгі көрсеткіштерін талдау.......................

38

 

 

3. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ ТЕТІКТЕРІ......................................................................................................

 

51

3.1 Өңірлік деңгейде ҰИЖ элементтерінің өзара әрекеттесу үлгілерін әзірлеу...............................................................................................................

 

51

3.2 Қазақстан экономикасының инновациялық даму перспективалары........

59

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................

65

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................................

67

 

 

ҚОСЫМШАЛАР................................................................................................

70

Жыл: 
2018