Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Филология, қазақ тілі, әдебиет, іс қағаздарын жүргізу

Қазақ тілі сөзжасамындағы лексика-семантикалық тәсілдің көрінісі

КІРІСПЕ .......................................................................................................... 3 бет
І СӨЗЖАСАМ- ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЖЕКЕ САЛАСЫ ................................................... 5 бет
1.1 Қазақ тілі сөзжасам жүйесінің зерттелуіне қысқаша шолу ............. 5 бет
1.2 Сөзжасамдық талдау жасаудың ғылыми негізі ................................. 8 бет
1. 3 Қазақ тілінің сөзжасам жүйесіндегі негізгі сөзжасамдық тұлғалар туралы ............................................................................................................ 17 бет
2 ҚАЗАҚ ТІЛІ СӨЗЖАСАМЫНДАҒЫ ЛЕКСИКА- СЕМАНТИКАЛЫҚ ТӘСІЛДІҢ КӨРІНІСІ ................................................................................ 30 бет
2. 1 Қазақ тіліндегі субстантивтену процесі ........................................... 31 бет
2. 2 Қазақ тіліндегі адвербиалдану процесі ........................................... 38 бет
2. 3 Лексикалық мағынаның өзгеруі ....................................................... 51 бет
ҚОРЫТЫНДЫ .......................................................................................... 56 бет
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ ..................................... 57 бет

Жұмыстың көлемі: 58 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012