Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық, заңтану

Қылмыскерлікті және қылмыскердің әлеуметтік позицияларын зерделеу

Кіріспе
1 Қылмыс жасаған тұлғаны криминологиялық зерттеу маңызы
1.1 Қылмыскер тұлғасының жеке басын зерттеу маңызы
1.2 Қылмыскерлік және қылмыскерді криминалогиялық зерделеудің
объектісі ретінде қарастыру
2 Қылмыскерлікті және қылмыскердің әлеуметтік позицияларын зерделеу 
2.1 Қылмыскерлікті зерделеудегі мақсат
2.2 Қылмыскердің әлеуметтік позицияларын және әрекетін
зерделеу
2.3 Қылмыскерлікті зерделеудегі тану және бағалау
2.4 Тіркелмеген қылмыстар және қылмыскер әрекетін зерделеу
3 Қылмыстық істі қысқартудың процессуалдық тәртібі
3.1 Қылмыстық істі ақталатын және ақталмайтын негіздер бойынша қысқартудың процессуалдық тәртібі
3.2 Қылмыстық істі қысқартудың процессуалдық кепілдіктері
3.3 Қылмыстық құқықтағы соттылықты жою мерзімі және оны есептеу тәртібі
3.4 Қылмыстық істі қысқартудағы прокурорлык қадағалау
3.5 Соттылықты алып тастау жағдайы және соттылықты мерзімінен бұрын алып тастау негізі
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар

Жұмыстың көлемі: 68 бет
Бағасы: 8000

Жыл: 
2012