Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Филология, қазақ тілі, әдебиет, іс қағаздарын жүргізу

Әдеби терминдерді қазақ тіліне аудару ерекшеліктері

КІРІСПЕ 3

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 7

І ТАРАУ ӘДЕБИЕТТЕНУ САЛАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ҰҒЫМДАР МЕН ТЕРМИНДЕР 7
1.1 Аударма мәселелері 7
1.2 Термин мәселесі және терминология 13
1.3 Сөзжасам, терминжасам тәсілдері және олардың байланысы 23

ІІ ТАРАУ ӘДЕБИ ТЕРМИНДЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ТЕРМИНЖАСАМ ТӘСІЛДЕРІ НЕГІЗІНДЕ АУДАРУ: НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 29
2.1 Әдеби терминдерді аударудағы терминжасамның морфологиялық тәсілін қолдану 29
2.2 Терминжасамның синтаксистік тәсілінің әдеби терминдерді аударудағы ролі мен маңызы 34
2.3 Лексика-семантикалық тәсілі әдеби терминдерді аудару құралы ретінде 40
2.4 Әдеби терминдерді қазақ тіліне калькалау – терминжасам тәсілі негізінде аудару ерекшеліктері 43

ІІІ ТАРАУ ӘДЕБИ ТЕРМИНДЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: ЛИНГВО-МӘДЕНИ ФАКТОРЛАРЫ МЕН АУДАРУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ 48

ҚОРЫТЫНДЫ 59

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 62

Жұмыс көлемі: 63 бет
Бағасы: 8000 тг

Жыл: 
2011