Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Бухгалтерлік есеп және аудит, бюджеттік есеп, басқарушылық есеп

Өндірістік кәсіпорында өнімді өндіруге шығындарды есепке алуды ұйымдастыру және талдау

КІРІСПЕ 4

1 ӨНІМДІ ӨНДІРУГЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ МЕН ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 6
1.1 Өндірістік шығындардың түсінігі және олардың жіктелуі 6
1.2 Өнімнің өзіндік құны түсінігі, экономикалық мәні 16
1.3 Өнімді өндіруге шығындарды есепке алу мен талдаудың мақсаты мен міндеттері 22

2 «НӘТИЖЕ СҮТ ФАБРИКАСЫ» ЖШС-ГІ ӨНІМДІ ӨНДІРУГЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 25
2.1 Ұйымның сипаттамасы және өндіріс шығындарының есеп саясатында қаралуы 25
2.2 Кәсіпорында өндірістік шығындардың синтетикалық және талдау есебі 33
2.3 Өнімді өндіру шығындарының есебінің жетілдіру жолдары 44

3 «НӘТИЖЕ СҮТ ФАБРИКАСЫ» ЖШС-ГІ ӨНІМДІ ӨНДІРУГЕ ШЫҒЫНДАРДЫ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 47
3.1 Тауарлық өнімнің теңгеге шаққандағы жалпы өзіндік құнын және шығындардың құрылымын талдау 47
3.2 Өнімді өндіруге кеткен тура материалдық шығындарды талдау 52
3.3 Кәсіпорындағы өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары 56
3.4 Өндірістік шығындар мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауды жетілдіру жолдары 59

ҚОРЫТЫНДЫ 63

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 65

А ҚОСЫМШАСЫ - Өндіріс есебінің карточкасы 67
Ә ҚОСЫМШАСЫ - «Нәтиже сүт фабрикасы» ЖШС өндірістік өзіндік құнын қалыптастырудағы калькуляциялық есептеулер схемасы 68
Б ҚОСЫМШАСЫ - Бухгалтерлік есеп шоттарында жалпы өндірістік шығыстарының шоттар байланысы 69

Жұмыс көлемі: 69 бет
Бағасы: 20000 тг.

Жыл: 
2013