Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Магистрлік диссератция

Саясаттану, халықаралық қатынас

“Бір белдеу-бір жол” жобасы мен “Нұрлы Жол” инфрақұрылымдық бағдарламасы сабақтастығының саяси аспектілері

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР. 4

АНЫҚТАМАЛАР. 5

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР. 6

КІРІСПЕ. 7

1 Көлік-транзит саясатын зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері 11

1.1 Көлік-транзит саясатының мәні мен мазмұны.. 11

1.2 Қазіргі әлемдік саясаттағы көлік дәліздерінің рөлі 21

2 «Бір белдеу — бір жол» ҚХР сыртқы саяси стратегиясы ретінде. 36

2.1 «Бір белдеу-бір жол» стратегиясының пайда болуы мен ерекшеліктері 36

2.2 Қытайдың «Белдеу және жол» бастамасы және оның Еуразиядағы ықпалы.. 54

3 Жаңа Жібек жолы және Қазақстанның транзиттік әлеуетін іске асыру. 82

3.1 «Бір белдеу-бір жол» жобасы шеңберіндегі Қазақ — қытай қатынастары.. 82

3.2 «Бір белдеу — бір жол» жобасының «Нұрлы жол» инфрақұрылымдық бағдарламасымен қосылу мәселелері мен перспективалары.. 92

ҚОРЫТЫНДЫ.. 102

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 106

ҚОСЫМША.. 112

Жұмыс беті: 105 бет
Жұмыс бағасы: 20000

Жыл: 
2020