Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Биология (өсімдіктану), зоология (жануартану), экология, медицина

Атауыsort icon Жыл
Шиен ауылдық округінің жайылымдарының күйін бағалау және оларды тиімді пайдалану жолдары 2014
Bисмутпен модификацияланған Ge2Sb2Te5 құрамдағы аморфты қабықшаның құрылымы мен қасиеті 2014
Chlorella sp3 дақылдық тұнбасынан жаңа биореттегішті алу жолын ашу 2010
Lamiaceae тұқымдасы кейбір дәрілік түрлерінің вегетативтік мүшелерінің морфологиялық-анатомиялық ерекшеліктері және фитохимиясы 2009
Tanacetum туысы кәдімгі түймешетен дәрілік түрінің онтогенезіндегі морфологиялық және анатомиялық құрылыс ерекшеліктері 2013
«ТАН» сериясы сусындарының микрофлорасына морфо-биохимиялық сипаттамасы 2008
Адамтану бөлімін оқытудың активті формалары мен әдістері 2013
Алакөл жүйесіндегі қошқаркөл табан балығының морфо-биологиялық сипаттамасы және жыныс бездерінің даму ерекшелігі 2009
Алматы облысы ,Талғар ауданындағы жақсартылған лесстегі фитоценоз сукцессиясы 2014
Алматы облысы ,Талғар ауданындағы жақсартылған лесстегі фитоценоз сукцессиясы 2014
Алматы қаласы ауасының химиялық ластануының негізгі көздері және оларды реттеу жолдары 2014
Алматы қаласындағы климаттық жауын-шашынның химиялық құрамын бағалау 2014
Алматы қаласының ластанған суларын тазартудың тиімділігі 2014
Алматы қаласының табиғи – экологиялық жағдайы 2014
Алматы қаласының табиғи – экологиялық жағдайы 2014
Алоэ өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері 2013
Амур жалған теңге – балығының (Abbottina rivularis) морфобиологиясы 2008
Ашытқы клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығына бекінуін зерттеу 2008
Балықтардың эритроциттерінің осмостық тұрақтылығына 1,1-диметилгидразиннің әсері 2008
Балқаш қаласы жағдайында өнімділігі 300 мың т/жыл күкірт қышқылын алу цехын жобалау 2014
Балқаш өңірінде өсетін T.laxa өсімдігінің жер беті бөлігінің химиялық құрамын зерттеу 2012
Бақша дақылдарының зиянкестері және олармен биологиялық күрес шаралары 2012
Бентосжегіш балықтардың қоректенуі 2008
Бидай мутанттарының сапалық белгілерінің тұқым қуалауын зерттеу 2010
Бидайдың мерзімінен бұрын өніп-өсу факторына α – амилазаның тигізетін әсері 2010
Бидайдың плазматикалық мембранасындағы Н+АТФ-азаның активтілігін анықтау 2008
Бидайдың ұлпа культурасының құрғақшылық-стресс жағдайындағы цитодифференциация және морфогенез процесстерін зерттеу 2010
Бидайдың әртүрлі генотиптеріндегі құрғақшылықтың әсерінен пайда болған физиологиялық – биохимиялық өзгерістер 2010
Биология курсындағы жасушаның химиялық құрамына әдістемелік өңдеулер 2012
Биология курсындағы жасушаның химиялық құрамына әдістемелік өңдеулер 2012
Биология курсының әртүрлі салаларынан оқушыларға популяция ұғымының әртүрлі тақырыптарын оқыту 2010
Биологиялық активті заттар мен дәрілік препараттардың жануарлар қанының гематологиялық көрсеткіштеріне және әсерін зерттеу 2012
Биологиялық активті заттарды полимерде иммобилизациялау 2010
Биологиялық белсенді қоспаларды алу технологиясы және оны шұжық өнімдерінде қолдану 2010
Биологиялық зерттеулерде молекулалық маркерлерді пайдаланудың тиімділігі 2012
Биологиялық зерттеулерде политізбектік реакция әдісін қолдану 2011
Биосорбенттердің микроорганизмдердің антибиотикке сезімталдығына әсері 2010
Биязы жүнді қойлардың өнімділік көрсеткіштері 2009
Бозой өңірінің ортақ жайылымдарының күйі және оларды тиімді пайдалану мәселелері 2014
Бүлдіргеннің аса бағалы сорттарын in vitro жағдайына енгізу мен өсірудің ерекшеліктері 2010
Глютаматтың алмасуындағы негізгі белсенді ферментке цитокинин медиаторының әсері 2009
Етті бағыттағы балапандардың өсіп-жетілуінің биологиялық ерекшеліктері 2010
Жайық өзеніндегі сазан және торта балықтарының бауырының морфологиясы 2008
Жалпы білім беретін мектептердің оқу процесінде оқушылардың теория жүзінде алған білімдерін практика жүзінде бекіту 2010
Жалпы білім беретін мектептерде оқу процесінде биология пәнінен сабақтарды модульдік технология арқылы өткізу 2010
Жамбыл облысы су бассейнінен суды пайдалану жағдайы 2011
Жамбыл облысында қант қызылшасының өнімін арттыруда биостимуляторларды қолданудың биологиялық негіздері 2012
Жасыл балдырлардың биохимиялық құрамын анықтау 2010
Жасөспірімдер арасындағы репродуктивті денсаулық қалыптастыру ерекшеліктері 2013
Жатаған бидайықтың физиологиялық және биохимиялық қасиеттеріне ауыр металлдардың әсері 2013
Жаңа ацетиленді пиперидолдардың бидайдың өсуіне скринингі 2013
Жаңа технологиямен өсірілген күздік бидайдың морфо - анатомиялық құрылымына экологиялық факторлардың әсері 2010
Жаңа технологиямен өсірілген күздік бидайдың морфо - анатомиялық құрылымына экологиялық факторлардың әсері 2010
Жаңа технологиямен өсірілген күздік бидайдың морфо – анатомиялық құрылымына экологиялық факторлардың әсері 2009
Жоғарғы сынып оқушылары арасындағы салауатты өмір салтын бағалау 2013
Жоңғар Алатауының батыс жағындағы Алтын Емел Ұлттық саябағыңдағы өсімдіктер әлемі және жануарлар әлемі 2014
Картоп дақылын өсірудің маңызы және зиянкестерге қарсы қолданылатын пестицидтердің экологиялық тұрғыдан әсерін бағалау 2014
Каспий бұзаубас балықтарының (Perciformes, Gobiidae) асқорыту жүйесінің морфо-функциональді ерекшеліктері 2010
Каспий орыс бекіресінің (acipenser guldenstedti brandt) көбею жүйесі мен бауырының гисто – функциональды жағдайы 2009
Компанияның өндірістік қорлар есебі және пайдаланудың тиімділігін талдау 2016
Көмірсутекті шикізаттарды пайдаланудың экология-экономикалық мәселелері 2009
Малдардың аусыл ауруынан сақтау 2010
Математикадан біліктілікті тереңдетудің және дамытудың алгоритмдік бір тәсілі туралы 2012
Мектепте биология пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану 2015
Мектептердің оқу процесінде биология пәнінен сабақтарды модульдік технологияны қолдана отырып оқыту 2013
Мектептердің оқу процесінде биология пәнінен сабақтарды модульдік технологияны қолдана отырып оқыту 2012
Мұнaйғa төзімді өсімдіктерді іріктеп aлу және өсімдік ризосферaсынaн көмірсутегін тотықтырушы микрооргaнизмдерді бөліп aлу 2014
Мұнаймен ластанған жерлердің күйі және фитомелиоративтік шаралар жүргізу нәтижелері 2014
Мұнаймен ластанған жерлердің күйі және фитомелиоративтік шаралар жүргізу нәтижелері 2014
Мөңке балығының морфологиялық және биологиялық көрсеткіштерін зерттеу 2009
Нематодтардың балық организіміне тигізетін әсері 2008
Ортаның әртүрлі жағдайларының микроорганизмдердің сорбенттерге сорбциялануына әсері 2010
Оңтүстік меринос қойын жаңа тәсілмен өсіріп, оны австралиялық тұқыммен будандастыру 2013
Оңтүстік меринос қойының төлін жаңа жүнді-етті бағытта австралиялық типтерімен жұмыс істеу 2014
Оңтүстік Қазақстан Кентау қаласындағы өндіріс орындарының қоршаған ортаға әсері 2014
Оңтүстік Қазақстан облысы өндіріс орындарынан бөлінген улы қалдықтарын табиғи ортаның ластануын бағалау 2014
Оңтүстік Қазақстан облысы өндіріс орындарынан бөлінген улы қалдықтарын табиғи ортаның ластануын бағалау 2014
Оңтүстік-шығыс Қазақстанда бұршақтың таралуын зерттеу 2008
Полимерлермен модифицирленген жол битумдарының құрылымы мен қасиетін зерттеу 2014
Праймерлерді қолданып өсімдіктердің популяциялық полиморфизмін анықтау 2012
Райымбек ауданындағы Көлсай көлдерінің фаунасы мен флорасын антропогендік факторлардан қорғау 2014
Райымбек ауданындағы Көлсай көлдерінің фаунасы мен флорасын антропогендік факторлардан қорғау 2014
Рапстың агробиологиялық және агротехникалық ерекшеліктері 2012
Сабаншының биологиясы мен экологиясы 2014
Сорбұлақ маңын мекендейтін көл бақасы ( Rana ridibunda ) мен Даната құрбақасының ( Bufo danatensis) өкпе эпителийінің гистологиялық құрылысын және ультрақұрылымы 2010
Сүт қышқылы бактериялары 2010
Сүтқышқыл бактерияларының өсуіне биологиялық белсенді қоспа ретінде Sрirulinа Рlаtеnsis биомассасының әсерін зерттеу 2014
Сұр қойларының қанындағы ферменттер белсендігі 2012
Талас, Аса өзендерінің экологиялық жағдайы 2014
Талас, Аса өзендерінің экологиялық жағдайы 2014
Тастанды балалар үйіндегі балалардың денсаулығын бағалау 2013
Тейлериоз індетімен күресу 2009
Топырақ мекен ету ортасының фаунасының (омыртқасыздар) тіршілік ету ортасымен байланысын анықтау 2012
Тоған шаруашылықтарындағы поликультура обьектісі ретінде ақ дөңмаңдай балығына биологиялық, морфологиялық талдау 2011
Тоғандық балықтарға арналған экструдерленген қытайбұршақ енгізілген құрама жем жасау 2010
Түрген бахтақ шаруашылығында өсірілетін құбылмалы бахтақ балығына морфологиялық және биологиялық сипаттама беру 2010
Химиядан олимпиадалық есептерді шығару әдістемесі 2010
Хромосомалық аномалиялардың қой шаруашылығындағы құнды көрсеткіштерге әсерін зерттеу 2010
Цериймен модифицирленген бақыршық шунгитінің электрохимиялық қасиеттерін зерттеу 2014
Цитокини медиоторының жоғары сатыдағы өсімдіктер морфогенезіне әсерін зерттеу 2009
Шиен ауылдық округінің жайылымдарының күйін бағалау және оларды тиімді пайдалану жолдары 2014
Экологиялык мониторингте колданылатын ферменттік биосенсор алу 2014
Қазақмыс корпорациясының Балқаш көліне тигізетін антропоэкологиялық әсері 2014
Қазақмыс корпорациясының Балқаш көліне тигізетін антропоэкологиялық әсері 2014
Қазақстандағы ақбөкендердің экологиялық жағдайы және оны қорғау жолдары 2020
Қаракөл қойларының жүн талшығының ұзындығындағы бояу меланинінің орналасуы мен таралуының ерекшелігі 2012
Қуаңшылықтың әсерінен әртүрлі жаздық бидай генотиптерін физиологиялық және биохимиялық көрсеткіштерін зерттеу 2010
Қызылорда қаласының антропогендік бедер түзуші факторларының қалыптасуы 2011
Қызылша дақылын өсіріп-өндіру технологиясы және пестицидтердің қоршаған ортаға әсері 2014
Қытай элеотрисінің (Micropercops cinctus) морфобиологиясы 2008
Өсiмдiктiң минерaлды элементтердi сiңiруiнiң мaтемaтикaлық моделi 2014
Өскемен қаласының территорияларда топырақ жамылғасының ауыр металдармен ластануына экологиялық баға беру 2014