Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Дипломдық жұмыстар

Лингвистика, аударма ісі, ағылшын тілі, шет тілдер

Қазақ терминологиясы

Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7

I тарау. Қазақ терминологиясы және оның зерттелуі мен дамуы. . .8 - 25
1.1 Заң термиологиясының зерттелу жағы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..8 - 25

II тарау. Заң терминдерінің қалыптасу және даму жолдары. . . . . .. 26−59
2.1. 1917 жылғы Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ тіліндегі заңдық, құқықтық ұғымдарды білдіретін атаулар. . . . . .26 - 49
2.2. Заң терминдерінің Кеңес өкіметі кезіндегі жай-күйі.. . . . . . . . 50 - 53
2.3. Заң терминдерінің жасалу(шығу) көздері немесе шығу тегі. . .. .54 - 59

III тарау. Заң терминдерінің лексика - грамматикалық табиғаты. .. .60 - 75
3.1. Лексикалық табиғаты.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 70
3.2. Грамматикалық табиғаты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 73
3.3. Заң терминдеріндегі жаңа атаулар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 75

Қорытынды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 -78
Пайдаланған әдебиеттер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 83

Жұмыстың көлемі: 83 бет
Бағасы: 8000 тг.

Жыл: 
2008