Image CAPTCHA
Суреттегі мәтінді жазыңыз
     

Кәсіпорын экономикасы, кәсіпорын қаржысы, экономикалық талдау, қаржылық менеджмент

Атауыsort icon Жыл
Өндірістік кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы 2010
Ұйымдағы персоналды басқаруды жетілдірудің әлеуметтік экономикалық аспектілері 2014
Ұйымда сапа мен‬‬еджмен‬‬ті жүйес‬‬‬ін жасау және ен‬‬гізу 2014
Қызмет саласындағы ұйымдарда стратегиялық сапа менеджментінн дамыту 2014
Қаржының тәуекел менеджменттің әдістері мен құралдары 2011
Қаржылық жоспарлау және кәсіпорындағы қаржылық жоспарлаудың мәні 2011
Қазақстандағы қазіргі кезеңдегі инвестициялардың тиімділігін жоғарылатудың қаржылық мәселелері 2012
Қазақстандағы инвестициялық процестің дамуы және оны қазіргі кездегі қаржыландыру көздері 2012
Қазақстан қаржы нарығындағы корпорацияның рөлі 2011
Қазақстан біріккен кәсіпорындарының қазақстан экономикасындағы орны 2010
Қазіргі ұйымдағы капиталды басқару мәселесі және оны шешу жолдары 2015
Шаруашылық субъектілердің шаруашылық және қаржылық жағдайларын талдау 2011
Фирманың пайдасын арттыру мәселелері мен жолдары («Казагро» АҚ мысалында) 2015
Нарықтық экономика жағдайында Берік-Қара ЖШС қаржы тұрақтылығын бағалау 2010
Меншікті капитал кәсіпорынның экономикалық негізі ретінде 2010
Мекемеде кадрлардың біліктілігін арттыруды басқару 2014
Кәсіпорынның өндірістік қорларын басқару 2015
Кәсіпорынның қызметін қаржыландырудағы банктік несие 2012
Кәсіпорынның қызметін қаржыландырудағы банктік несие 2012
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылыққа жету жолдары (магистрлік диссертация) 2011
Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру және оларды пайдалану тиімділігі 2012
Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру және оларды пайдалану тиімділігі 2012
Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру және оларды пайдалану тиімділігі 2010
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау мен жоспарлау 2015
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және банкроттың ықтималдығын бағалау 2012
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы және оны бағалау әдістері 2011
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы және оны бағалау әдістері 2012
Кәсіпорынның инвестициялық қызметінің қаржылық аспектілері 2013
Кәсіпорынның дағдарыстан шығу жолдарын талдау 2010
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру 2011
Кәсіпорынның бизнес-процестерін басқару: тиімділігі және іске асыру мәселелері 2023
Кәсіпорынның бизнес-процестерін басқару: тиімділігі және іске асыру мәселелері 2023
Кәсіпорынның банктермен қарым қатынасы және олардың критерилері 2012
Кәсіпорынның банктермен қарым қатынасы және олардың критерилері 2011
Кәсіпорынның айналым активтерін қаржыландырудағы стратегиялар 2011
Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқару 2010
Кәсіпорындағы қарыз капиталын тарту саясаты 2012
Кәсіпорындағы қарыз капиталын тарту саясаты 2012
Кәсіпорындардағы ақша қаражаттарының ағымын жағдайы және оны талдау 2012
Кәсіпорындардағы ақша қаражаттары ағымын талдау 2011
Кәсіпорындар мен банктердің қарым-қатынасы 2010
Кәсіпорында кадрлардың біліктілігін арттыруды басқару (кәсіпорын мысалында) 2015
Кәсіпорында іскерлік белсенділігін төлемқабілеттілігін және несиеқабілеттілігін талдау 2012
Кәсіпорын қызметтік тәжірибесіндегі бюджет және оның түрлері 2012
Кәсіпорын қызметін қаржыландыруда банктік несие 2010
Кәсіпорын қаржысын басқаруды талдау 2010
Кәсіпорын табыстары тұрақтылық факторы ретінде 2011
Кәсіпорын табыстары тұрақтылық факторы ретінде 2012
Кәсiпорындaрдың инвестициялық қызметiн бaсқaру 2014
Компанияның қарыз капиталын басқару («Қазақтүрікмұнай» ЖШС мысалында) 2015
Компанияның ақша айналымын басқару 2011
Коммерциялық банктердегі үмітсіз несиелерді басқару 2011
Дебиторлық және кредиторлық берешектердің есебін ұйымдастыру және олардың қаржылық есептілікте көрініс табуы 2020
Банктік тәуекел-менеджмент: теория, тәжірибе, басқару («Форте Банк» АҚ мысалында) 2015
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ жобаларды басқару және «ОРАЛ» ОМГ жобасы 2010